Ga naar de inhoud
Bokshandschoenen - Joeri Zwart
Fitness stage in Groningen personal training stage - Joeri Zwart

Fysieke speling, hoeveel heb jij?

Tegenwoordig zijn er veel mensen die op hun dertigste al moeite krijgen met overeind komen vanuit een liggende positie. Met moeite rechtop gaan zitten en daarna met hun handen op hun knieën zichzelf overeind duwen. Dit zijn niet meer de uitzonderingen op de regel, maar lijkt meer naar gemiddeld of normaal te neigen.

Fysieke speling is het verschil tussen het meest dat jij fysiek kunt doen en het minst dat jij fysiek kunt doen. Zodra er geen speling meer is, dan spreken we van dood.

Hoeveel speling heb jij nog?

Joeri Zwart

Je kunt jouw leven, met het oog op langetermijngezondheid, zien zoals in bovenstaand figuur is afgebeeld. Voor de goede orde, deze figuur is niet ontworpen op basis van wetenschappelijke onderzoeksresultaten, maar is puur voor de beeldvorming opgesteld.

Ook als je in je eerste twintig jaar niet traint, groei je tot je volwassen bent. Je fitnessniveau verbetert dan op natuurlijke wijze. Deze natuurlijke groei neemt daarna af. Dat houdt in dat als je niet of slechts marginaal traint, je na je adolescentie per jaar minder (goed) fysieke inspanningen kunt leveren.

Dit is tegenwoordig in de westerse samenleving breed geaccepteerd: tijdens onze jeugd neemt de fysieke speling toe, om vervolgens vanaf adolescentie alweer af te nemen tot onze laatste dagen. Hoewel geaccepteerd als gewoon en normaal, is het biologisch gezien helemaal niet normaal.

We kunnen namelijk nog ruim na ons 80e levensjaar vitaal zijn, mits we goed op ons lichaam passen. Een van de vele, mooie voorbeelden hiervan is Clarence Bass. Naast dat Bass gezond eet gaat hij slechts twee keer in de week naar de sportschool voor een korte sessie krachttraining. Zoals je in de onderstaande foto ziet, is dit voor hem meer dan genoeg. Hoe dat kan, op zo’n hoge leeftijd? Met de krachttraining die hij doet, volgt hij de trainingsprincipes van High Intensity Training (HIT).

Personal trainer demonstreert oefening aan klant - Joeri Zwart
Joeri Zwart

De trainingsprincipes van High Intensity Training zijn:

  • (Zeer) hoge intensiteit
  • Korte duur van de training: gemiddeld 5 tot 20 minuten
  • Beperkt aantal oefeningen per training: gemiddeld 6 tot 10 oefeningen
  • Lage frequentie: gemiddeld één keer per zeven dagen trainen
  • Eén setje per oefening
  • Zeer gecontroleerde/langzame uitvoering van de oefeningen (NB: ook in het belang van meer explosiviteit)
  • Volgorde van oefeningen: van groot naar klein
  • Progressief: voer geleidelijk de weerstand per training op om je lichaam uit te blijven dagen
  • Correcte techniek: hanteer altijd een correcte techniek om de spieren efficiënt te beladen en de kans op blessures en slijtage te minimaliseren
joeri-zwart-whatsapp